Bendrai finansuoja Europos sajunga 960 1

UAB Betono mozaika īsteno projektu “Ieguldījumi atjaunojamo energoresursu ražošanā rūpniecības uzņēmumā UAB Betono mozaika” Nr. 02-011-K-0190, ko finansē Lietuvas Republikas Ekonomikas un inovāciju ministrijas Attīstības programmas apsaimniekotāja progresa pasākuma Nr. 05-001-01-04-02 “Uzņēmumu pārejas uz klimatneitrālu ekonomiku veicināšana” progresa pasākuma Nr. 05-001-01-04-02 “Atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana rūpniecības uzņēmumos (Centrālā un Rietumlietuva)” progresa pasākuma Nr. 05-001-01-04-02 “Pārejas uz klimatneitrālu ekonomiku veicināšana” ietvaros 2022.-2030. gadam.

Kopējā projekta aktivitāšu attiecināmo izmaksu summa ir EUR 519 064,00, un piešķirtais finansējums ir EUR 199 995,36.

Projekta darbību sākums: 09/03/2023, projekta darbību beigas: 31/07/2025.

Projekta mērķis ir palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru enerģijas galapatēriņā un uzstādīt saules elektrostacijas ar jaudu 249,99 un 400 kW.

Saules spēkstacijas ražos daļu no uzņēmuma iekšējām ražošanas vajadzībām patērētās elektroenerģijas, kas uzņēmumam ļaus ietaupīt naudu, samazināt izmaksas un līdz ar to samazināt ražošanas izmaksas. Saules spēkstacijas samazinās no ārējās energosistēmas iegūtās elektroenerģijas daudzumu, veicinās uzņēmuma progresīvāku zaļo mērķu sasniegšanu un palīdzēs samazināt enerģijas izmaksu un cenu svārstību risku. Projekta īstenošana palīdzēs mazināt Lietuvas ietekmi uz klimata pārmaiņām, gaisa piesārņojumu, resursu efektivitāti, samazināt atkarību no enerģijas importa un palielināt atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru kopējā enerģijas patēriņa bilancē. Elektrostaciju iegāde, uzstādīšana un ekspluatācija dos tiešu ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības un inovāciju horizontālā principa īstenošanā, palielinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu rūpniecības uzņēmumā, pamatojoties uz UAB Betono Mozaika energoefektivitātes audita ziņojumu, kā arī veicot ieguldījumus atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģijas ražošanas jaudu uzstādīšanā kā enerģijas taupīšanas pasākumu ražošanas darbības efektivitātes nodrošināšanai. Saules stacija arī palīdzēs sasniegt klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi – samazināt CO2 emisijas, aizstājot daļu no elektrības, ko mēs agrāk iepirkām no elektrotīkla, ar alternatīvu enerģiju.